آموزش صفر تا صد برنامه ریزی کنکور 96
با حضور در این 4 جلسه کلاس عالی ، مشاور و برنامه ریز خود باشید .


از آموزش مبانی و اصول اولیه برنامه ریزی گرفته ...

تا خرد کردن یک برنامه آزمون و پخش کردن آن در روزهای مختلف و در نهایت اجرای برنامه روزانهبرنامه ریزی به روش کیفی_ حجم بالا مطالعه در زمان کم

نکات مهم در انتخاب کلاس کنکوراز مرحله جذب تا مرحله دفع ... !!

خیلی خیلی مهم ....

دانلود
نکات مهم در انتخاب مشاور کنکور

مشاور داریم تا مشـــاور !!

از تشخیص تا انتخاب ....
توصیه های 1
توصیه های 2نکات مهم در انتخاب آزمونکنکورهای آزمایشی را در تابستان و طول سال ثبت نام کنیم ؟

کیفیت سوال، خدمات ، جامعه آماری و برنامه کدام آزمون مناسب تر است ...

نقد و بررسی همه آزمون های رایج
دانلود

استاد افشار